Projelerimiz

Devam eden projelerimiz

İKLİMİ DEĞİL KENDİNİ DEĞİŞTİR

http://www.iklimin.org/

Projemizin genel hedefi; insan kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak, bilimsel kanıtlara uygun olarak iklim değişikliğini azaltmak için küresel çabalara yerel seviyede farkındalık yaratmak için katkıda bulunmaktır.

Projemizin özel hedefi;  sera gazı emisyonu, karbon ayak izi haritaları, f-gazları ve aşırı tüketimi ile kamu kurumları, okullar, 2 merkezi belediye ve kentin vatandaşları ile tarım ve sanayi ili olarak Manisa’da iklim değişikliği meselesi hakkında farkındalık yaratmak.

Proje Süresi: 18 ay

Proje Uygulama Yeri: Manisa/TÜRKİYE – Palermo/ İTALYA


Tamamlanan Projelerimiz

LET THE HOPES BLOSSOM’ ADLI KA2 PROJESİNE AİT GENEL BİLGİLER

Projenin genel amacı, çocuk suçluluğu ve erken okul terkinin azaltılmasına katkıda bulunmak ve bu çocuklarla iletişim halinde olan yetişkinlerin çocuk suçluluğu ve erken okul terki vakalarında kullanmak üzere faydalı, sürdürülebilir uygulanabilir bir metot geliştirmektir.

Projenin hedefleri ise; Çocuk suçluluğu ve erken okul terkinin ardında yatan nedenleri anlama; aile, arkadaş, okul ve çevrenin problemli çocuklar üzerindeki etkisini araştırma; Avrupa’da ne tür suçların yaygın olduğunu analiz etme; problem yaşamış çocukların psikolojilerini anlamayı kolaylaştırma; çocuk suçluluğu ile erken okul terkinin birbiri üzerine olan etkisini araştırma; bu tür çocuklarla iletişim halinde olan yetişkinler arasında bir ağ oluşturma; yeni metodolojiyi Avrupa çapında bir elektronik öğretim platformu aracılığıyla bu çocuklarla iletişim halinde olan yetişkinler arasında yayma; çocuk suçluluğu ve erken okul terki oranlarını azaltmaya yönelik bir metodoloji geliştirmek; çocuk suçluluğu ve erken okul terki ile nasıl başa çıkılması gerektiği konularında deneyim ve iyi uygulamaların karşılıklı değişimini sağlama; erken okul terki ve çocuk suçluluğu ile savaşma konularında bilgi sahibi olma, okulu terk etmiş veya suça bulaşmış çocukların tekrar suça karışmasını önleme; bu çocukların okula devam etmelerini ve eğitimlerini tamamlamayı sağlama; ebeveynleri ve eğitimcileri bilgilendirerek onlarla işbirliği içinde çalışarak gerekli önlemleri alma, yerelde, bölgede ve uluslarası boyutta konu ile ilgili mevcut farkındalığı artırma; konu ile alakalı farklı türde ulusları kuruluşlar arasında işbirliğini güçlendirme ve okula geri dönmeyi reddeden çocukları çalışma hayatına olarak tasarlanmaktadır.

T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İLİ PROJE GELİŞTİRME EYLEM PLANI

Zafer Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı tarafından 49.990,00 TL bütçe ile desteklenen TR33/15/2015DFD/0017 referans numaralı projemiz 3 ay sürecektir. (2 Şubat – 1 Mayıs 2016).

PROJENİN GENEL AMACI

Kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektör, üniversite, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının Manisa’nın Yerel Ekonomik Gelişme Programı 2015-2017 ve 2018-2020 dönemini kapsayan konularda Manisa iline yönelik olarak HORIZON 2020, IPA programları, Erasmus +, diğer uluslararası kaynaklar ile ulusal kaynaklara ulaşabilmesi ve bu kaynaklardan faydalanabilmesi için proje eylem planının hazırlanması sağlamaktır.

UYGULAMA FAALİYETLERİ

5 Adet ToplantıSaha Ziyaretleri

Saha Ziyaretleri

Kurumsal Kapasite Tespiti

150 adet Eylem Planı Basımı

BEKLENEN SONUÇLAR

Manisa’daki kamu, üniversite, özel sektör, STK ve benzer kuruluşlara yönelik 2016-2020 yılı ulusal ve uluslararası hibe fon kaynaklarına yönelik Proje Eylem Planı hazırlanarak başlangıç toplantısında yer alan Kamu, Üniversite, Özel Sektör ve STK temsilcileri ile TR33 bölgesindeki Uşak, Afyon ve Kütahya İl Valilikleri AB Birimine verilecektir.

Manisa ilindeki asgari Kamu, Özel Sektör ve STK temsilcisinden oluşan Eylem Planına katkı sağlayan toplamda asgari 25 kurumdan 150 kişi HORIZON 2020, TUBITAK, ERASMUS+, IPA Programlarına ilişkin detaylı bilgi sahibi olacaklardır.

Kapanış toplantısı ile kamuoyuna projenin sonuçları tanıtılacak, elde edilen sonuçlardan kurumların yararlanacağı proje baslıklarına yönelik kamuoyu oluşturulacaktır