Projemiz

Projenin adı: İKLİMİ DEĞİL KENDİNİ DEĞİŞTİR http://www.iklimin.org/ Projemizin genel hedefi; insan kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak, bilimsel kanıtlara uygun olarak iklim değişikliğini azaltmak için küresel çabalara yerel seviyede farkındalık yaratmak için katkıda bulunmaktır. Projemizin özel hedefi;  sera gazı emisyonu, karbon ayak izi haritaları, f-gazları ve aşırı tüketimi ile kamu kurumları, okullar, 2 merkezi belediye ve […]

Proje Afiş Yarışmamız

MANİSA İLİ MERKEZ İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONULU AFİŞ YARIŞMASI ŞARTMANESİ BİLGİLENDİRME: Küresel iklim değişikliği; fosil yakıtların kullanımı, arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle atmosfere salınan sera gazı (H2O(b), CO2, CH4, O3, N2O, CFC–11, HFC, PFC, SF6) birikimlerindeki hızlı artışın doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda yerkürenin ortalama yüzey […]