Proje Afiş Yarışmamız

Sosyal Medya Oylama Linkleri:

Facebook: https://www.facebook.com/ManisaIklimIn/


Instagram: https://www.instagram.com/iklimidegilkendinidegistir/

MANİSA İLİ MERKEZ İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONULU AFİŞ YARIŞMASI ŞARTMANESİ

BİLGİLENDİRME:

Küresel iklim değişikliği; fosil yakıtların kullanımı, arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle atmosfere salınan sera gazı (H2O(b), CO2, CH4, O3, N2O, CFC–11, HFC, PFC, SF6) birikimlerindeki hızlı artışın doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda yerkürenin ortalama yüzey sıcaklıklarındaki artış ve iklimde oluşan değişikliklerdir. İklim değişikliğinin etkisi sıcaklıklardaki artıştan ibaret değildir. Kuraklık, seller, şiddetli kasırgalar gibi aşırı hava olaylarının sıklığı ve etkisinde artış, okyanus ve deniz suyu seviyelerinde yükselme, okyanusların asit oranlarında artış, buzulların erimesi gibi etkenler sonucunda bitkiler, hayvanlar ve ekosistemlerin yanı sıra insan toplulukları da ciddi risk altındadır.  Bu etkilerin azaltılabilmesi için yine insanlar ve kurumlar tarafından alınabilecek önlemler çok önemli hale gelmiştir.

Manisa Valiliği, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı ” kapsamında “İklimi Değil, Kendini Değiştir” başlıklı projesi ile desteklenmeye hak kazanmıştır. Bu yarışma; projenin faaliyeti olan “Okullarda İklim Değişikliği Günleri için Aktiviteler” faaliyeti kapsamında yürütülecektir. Projenin uygulama kuralları gereği Avrupa Birliği görünürlük kurallarına göre hareket edilecektir.

YARIŞMANIN AMACI:

“Öğrencilerin, öğretmenlerin, idarecilerin ve velilerin iklim değişikliği konusundaki farkındalığının artırılması için İlkokul kategorisinde 4. Sınıflar,  ortaokul kategorisinde 5, 6, 7. Sınıflar katılım sağlayacağı özgün olarak hazırlanmış afiş yarışmasıdır.

YARIŞMANIN KONUSU:

“İklim Değişikliği”

SON BAŞVURU TARİHİ:

09 Mart 2018

HEDEF KİTLE:

Manisa İli, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde yer alan tüm İlkokul 4. Sınıf ve Ortaokul 5.- 6. – 7. Sınıf öğrencileri

KATILIM ŞARTLARI:

 1. Yarışmaya İlkokulların Sınıf, Ortaokulların 5., 6., 7. Sınıf öğrencileri katılım sağlayacaklardır.
 2. Bu yarışma Manisa Merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki okullarda uygulanacaktır.
 3. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler sadece kendi okulları adına başvuru yapabilirler.
 4. Yarışmaya katılım sağlayan öğrenci 2017-2018 eğitim öğretim yılını başvuru yaptığı okulda tamamlaması gerekmektedir.

YARIŞMA KURALLARI:

 1. Yarışmaya katılım sağlayacak her öğrenci,okul idaresinin takdirinde olmak üzere idarenin istemesi durumunda velisinden gerekli izini alıp yazılı olarak okul idaresine teslim edecektir.
 2. Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olması ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 3. Yarışmaya her öğrenci yalnızca 1 eser ile katılabilir. Okullarda kurulacak olan ilk değerlendirme komisyonu tüm eserleri imza ile teslim alacaktır. Her bir eserin okula göre bir sıra numarası olacaktır. Okuldaki ilk değerlendirme komisyonu değerlendirmesi tamamlanmış olan eserler, öğrencinin adı soyadı, okul numarası, sınıfı, iletişim bilgileri, velisinin adı soyadı, velisinin iletişim bilgisi ve katılım sıra numarasını içeren okul idaresi tarafından onaylanmış bir yazı ile Manisa Valiliği Değerlendirme Komisyonu’na gönderilecektir.
 4. Yarışmacı eserlerini proje amacı içerisinde hazırlayacaktır. Amacı ve konusu dışında olan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Yarışmacılar afişte tasarımı kendileri resim edeceklerdir. Herhangi bir profesyonel yardım aldığı tespit edilen eserler değerlendirmeye alınmadan elenecektir. Yapılacak olan eser yarışmacı tarafından tasarlanmış özgün bir eser olacaktır. Kopya eserler kabul edilmeyecektir.
 6. Afişlerde yarışmacı tarafından tasarlanmış özgün bir slogan yer almalıdır.
 7. Değerlendirme;ilkokul Sınıflar ile ortaokul 5 – 6 – 7. sınıflar olmak üzere 2 ayrı kategoride yapılacaktır.
 8. Birinci kategoride ilkokul 4. öğrencileri yarışmaya katılacaklardır.
  1. Öğrenciler kendi resim ettikleri çalışmalar ile katılacaklardır.
  2. Resimler; pastel, sulu boya, guaj boya vb şekilde silinmeyecek boyalar ile yapılacaktır.
  3. Afiş 50×70 cm kâğıt boyutlarında olmalı, herhangi bir başka yüzeye yapıştırılmamalı, kenarlarında boşluk bırakacak bir çerçeve bulunmamalıdır.
  4. Afişin arka yüzünde sağ alt köşeye isteğe göre esere verilen ad yazılabilir.
  5. Okul değerlendirme komitesi tarafından verilen sıra numarası afişin arka yüzüne sağ alt köşeyeyazılmalıdır. Yarışmacıya ilişkin herhangi bir kimlik bilgisi veya adres eserin herhangi bir yerine kesinlikle yazılmamalıdır.
 9. İkinci kategoriye ortaokul 5 – 6 – 7 sınıf öğrencileri katılım sağlayacaklardır.
  1. Öğrenciler kendi resim ettikleri çalışmalar ile katılacaklardır.
  2. Resimler; pastel, sulu boya, guaj boya vb şekilde silinmeyecek boyalar ile yapılacaktır.
  3. Afiş 50×70 cm kâğıt boyutlarında olmalı, herhangi bir başka yüzeye yapıştırılmamalı, kenarlarında boşluk bırakacak bir çerçeve bulunmamalıdır.
  4. Afişin arka yüzeyinde sağ alt köşeye isteğe göre esere verilen ad yazılabilir.
  5. Okul değerlendirme komitesi tarafından verilen sıra numarası afişin arka yüzünde sağ alt köşeye yazılmalıdır. Yarışmacıya ilişkin herhangi bir kimlik bilgisi veya adres eserin herhangi bir yerine kesinlikle yazılmamalıdır.
 10. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.
 11. Yarışmaya katılmak üzere gönderilen çalışmaların ilgili proje çalışması sonuna kadar asılların geri verilmesi söz konusu değildir. Gönderilen eserlerin tamamı “İklim Değişikliği” projesinin sonuna kadar Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu’nda saklanacaktır. Yarışmacı teslim etmiş olduğu eser ile ilgili olarak Manisa Valiliği’nin izni olmadan herhangi bir sergilemede veya kullanımda buluna
 12. Manisa Valiliği uygun görülen eserleri basım ve yayın organlarında kullanma hakkına sahiptir. Eser sahibi ve velisi kullanımdan dolayı herhangi bir telif hakkı iddia etmeyecektir.
 13. Yarışmaya katılanların eserleri okulları tarafından sergilenmek istenirse tüm eserlerin Avrupa Birliği görünürlük kurallarına göre düzenlendikten sonra sergilenmesi sağlanmalıdır.
 14. Katılımcılar; 04.03.2018 tarihine kadar katılım şartnamesinde yer alan iklim@manisaab.gov.tr mail adresine sorularını yazılı olarak sorabilirler. Yarışma ile ilgili telefon ve/veya ofiste görüşme kabul edilmeyecektir.
 15. Yarışma elemeleri ilk olarak okullarda kurulacak değerlendirme komitesi tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu değerlendirme yukarıda belirtilen kurallara göre yapılacaktır. Değerlendirmeden geçen eserler c maddesinde açıklanmış olan form ile birlikte okul idaresi tarafından resmi yazı ile Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu’na teslim edilecektir.
 16. Valilik değerlendirme komisyonu tarafından teslim alınan eserler 10 gün içerisinde halk oylamasına sunulmak üzere hazır hale getirilecektir. Halk oylaması internet üzerinden yapılacaktır. Halk oylamasının duyurusu, yerel medya kuruluşları (Gazete, radyo, TV) ve internet sayfaları üzerinden yapılacaktır.
 17. Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

YARIŞMA TAKVİMİ:

Aşama No Yarışma Süreci Tarih
1 Yarışma duyurusunun yapılması ve yarışmanın başlaması

 

07.02.2018
2 Öğrencilerin eserlerini okullarına son teslim tarihi

 

09.03.2018
3 Eserlerin okullarda kurulacak komisyonlarca değerlendirilerek Manisa Valiliği seçici kurula son teslim tarihi

 

19.03.2018
4 Eserlerin Manisa Valiliği seçici kurulunca değerlendirilerek halk oylamasına sunması

 

30.03.2018
5 Eserlerin halk tarafından değerlendirilmesi

 

11.05.2018
6 Sonuçların duyurulması

 

01.06.2018
7 Ödül töreni 06.06.2018

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu

“İklimi Değil, Kendini Değiştir” Proje Ofisi

iklim@manisaab.gov.tr

ÖDÜLLER

*Yarışmaya katılanlar arasından belli olacak en iyi 10 eser AB – Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Manisa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi resmi web sayfasında ve proje kapsamında hazırlanacak ve şehrin değişik yerlerinde yayımlanacak olan billboardlarda sergilenecektir.

İlkokul kategorisinde;

 1. Robotik Set
 2. Bisiklet
 3. 250TL değerinde kırtasiye hediye çeki
 4. Yeşil Enerji Bilim Seti
 5. Yeşil Enerji Bilim Seti

Ortaokul kategorisinde;

 1. Robotik Set
 2. Bisiklet
 3. 250TL değerinde kırtasiye hediye çeki
 4. Yeşil Enerji Bilim Seti
 5. Yeşil Enerji Bilim Seti

* Dereceye girenlere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Daire Başkanlığı tarafından teşekkür belgesi sunulacaktır.

** Seçici Kurul tarafından ödül almaya hak kazanan eserlerin dışında sergilenmeye değer bulunan her eser sahibine 1 çam fidanı verilecektir.

*** Tüm ödüllerde Avrupa Birliği görünürlük kurallarına uyulacaktır.

**** Ödül törenin yapılacağı yer ve zaman sonuçların duyurulmasından sonra bildirilecektir.

YASAL HAKLAR

Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan kuralları kabul etmiş sayılırlar.  Manisa Valiliği gerekli gördüğü taktirde yarışamaya ait görselleri afiş, broşür, kitap halinde yayınlayabilir. Manisa Valiliği yarışma hakkında her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Yazar: gurkan