Projemiz

Projenin adı: İKLİMİ DEĞİL KENDİNİ DEĞİŞTİR

http://www.iklimin.org/


Projemizin genel hedefi; insan kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak, bilimsel kanıtlara uygun olarak iklim değişikliğini azaltmak için küresel çabalara yerel seviyede farkındalık yaratmak için katkıda bulunmaktır.

Projemizin özel hedefi;  sera gazı emisyonu, karbon ayak izi haritaları, f-gazları ve aşırı tüketimi ile kamu kurumları, okullar, 2 merkezi belediye ve kentin vatandaşları ile tarım ve sanayi ili olarak Manisa’da iklim değişikliği meselesi hakkında farkındalık yaratmak.

Proje Süresi: 18 ay

Proje Uygulama Yeri: Manisa/TÜRKİYE – Palermo/ İTALYA

Proje Faaliyetleri:

  1. Palermo ve Manisa’da iklim değişikliği farkındalık ormanı oluşturulması, yurtdışı ortağı ile karşılıklı ziyaretler düzenleyerek iklim değişikliği konusunda yapılan çalışmaların Avrupa boyutunda incelenmesi
  2. Manisa ili kamu kurum ve kuruluşları ve yerel belediyelerde karbon ayak izi haritaları oluşturulması ve kamu çalışanlarının bilinçlendirilmesi
  3. Yerel medyada 10 canlı TV programı ve radyo programının yapılması ve yerel gazetede 10 makalenin yayımlanması
  4. 10 ilköğretim ve/veya ortaokulunda öğrencilere iklim değişikliği konusunda bilgilendirme yapılması, iklim değişikliği konusunda afiş yarışmasının yapılması, yılsonunda okullarda iklim değişikliği günleri düzenleyerek tüm projelerin halka açık olarak sergilenmesi ve en başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi
  5. Öğrenciler ile birlikte iklim değişikliği günlerinde sokak gösterinin ve şovlarının düzenlenmesi
  6. İklim değişikliğine bağlı olarak Eko verimlilik ve yeşil üretim ve insan kaynaklı iklim değişikliği konulu 2 panelin düzenlenmesi
  7. Manisa – İstanbul, Manisa- Ankara yol güzergahları üzerinde totemlere, şehir içindeki billboardlara, dev ekranlara, otobüs duraklarına, raketlere proje hakkında bilgilendirici reklam çalışmalarının yapılması
  8. Proje sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçları içeren iklim değişikliği farkındalık çalışma kitapçığının hazırlanması, 80 İl Valiliğine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, kütüphanelere gönderilmesinin sağlanması

Yazar: gurkan