Projemiz

Projenin adı: İKLİMİ DEĞİL KENDİNİ DEĞİŞTİR

http://www.iklimin.org/


Projemizin genel hedefi; insan kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak, bilimsel kanıtlara uygun olarak iklim değişikliğini azaltmak için küresel çabalara yerel seviyede farkındalık yaratmak için katkıda bulunmaktır.

Devamı hakkındaProjemiz