Tamamlanan Projelerimiz

T.C. MANİSA VALİLİGİ

MANİSA İLİ PROJE GELİSTİRME EYLEM PLANI

Zafer Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı tarafından 49.990,00 TL bütçe ile desteklenen TR33/15/2015DFD/0017 referans numaralı projemiz 3 ay sürecektir. (2 Şubat – 1 Mayıs 2016).

PROJENİN GENEL AMACI

Kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektör, üniversite, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının Manisa’nın Yerel Ekonomik Gelişme Programı 2015-2017 ve 2018-2020 dönemini kapsayan konularda Manisa iline yönelik olarak HORIZON 2020, IPA programları, Erasmus +, diğer uluslararası kaynaklar ile ulusal kaynaklara ulaşabilmesi ve bu kaynaklardan faydalanabilmesi için proje eylem planının hazırlanması sağlamaktır.

UYGULAMA FAALİYETLERİ

  • 5 Adet ToplantıSaha Ziyaretleri
  • Saha Ziyaretleri
  • Kurumsal Kapasite Tespiti
  • 150 adet Eylem Planı Basımı

BEKLENEN SONUÇLAR

  • Manisa’daki kamu, üniversite, özel sektör, STK ve benzer kuruluşlara yönelik 2016-2020 yılı ulusal ve uluslararası hibe fon kaynaklarına yönelik Proje Eylem Planı hazırlanarak başlangıç toplantısında yer alan Kamu, Üniversite, Özel Sektör ve STK temsilcileri ile TR33 bölgesindeki Uşak, Afyon ve Kütahya İl Valilikleri AB Birimine verilecektir.
  • Manisa ilindeki asgari Kamu, Özel Sektör ve STK temsilcisinden oluşan Eylem Planına katkı sağlayan toplamda asgari 25 kurumdan 150 kişi HORIZON 2020, TUBITAK, ERASMUS+, IPA Programlarına ilişkin detaylı bilgi sahibi olacaklardır.
  • Kapanış toplantısı ile kamuoyuna projenin sonuçları tanıtılacak, elde edilen sonuçlardan kurumların yararlanacağı proje baslıklarına yönelik kamuoyu oluşturulacaktır.