Devam Eden Projelerimiz

LET THE HOPES BLOSSOM’ ADLI KA2 PROJESİNE AİT GENEL BİLGİLER

Projenin genel amacı, çocuk suçluluğu ve erken okul terkinin azaltılmasına katkıda bulunmak ve bu çocuklarla iletişim halinde olan yetişkinlerin çocuk suçluluğu ve erken okul terki vakalarında kullanmak üzere faydalı, sürdürülebilir uygulanabilir bir metot geliştirmektir.

Projenin hedefleri ise; Çocuk suçluluğu ve erken okul terkinin ardında yatan nedenleri anlama; aile, arkadaş, okul ve çevrenin problemli çocuklar üzerindeki etkisini araştırma; Avrupa’da ne tür suçların yaygın olduğunu analiz etme; problem yaşamış çocukların psikolojilerini anlamayı kolaylaştırma; çocuk suçluluğu ile erken okul terkinin birbiri üzerine olan etkisini araştırma; bu tür çocuklarla iletişim halinde olan yetişkinler arasında bir ağ oluşturma; yeni metodolojiyi Avrupa çapında bir elektronik öğretim platformu aracılığıyla bu çocuklarla iletişim halinde olan yetişkinler arasında yayma; çocuk suçluluğu ve erken okul terki oranlarını azaltmaya yönelik bir metodoloji geliştirmek; çocuk suçluluğu ve erken okul terki ile nasıl başa çıkılması gerektiği konularında deneyim ve iyi uygulamaların karşılıklı değişimini sağlama; erken okul terki ve çocuk suçluluğu ile savaşma konularında bilgi sahibi olma, okulu terk etmiş veya suça bulaşmış çocukların tekrar suça karışmasını önleme; bu çocukların okula devam etmelerini ve eğitimlerini tamamlamayı sağlama; ebeveynleri ve eğitimcileri bilgilendirerek onlarla işbirliği içinde çalışarak gerekli önlemleri alma, yerelde, bölgede ve uluslarası boyutta konu ile ilgili mevcut farkındalığı artırma; konu ile alakalı farklı türde ulusları kuruluşlar arasında işbirliğini güçlendirme ve okula geri dönmeyi reddeden çocukları çalışma hayatına olarak tasarlanmaktadır.